Xin hỏi các tiền làm thế nào để website

flag Questions
Em đang học tập và nghiên cưu phát triển những dự án mạng xã hội nhưng em vẫn còn yếu về cách load database hàng triệu record, hoặc người dùng truy cập quá nhiều. Xin các tiền bối chỉ giáo và cho em xin …
solved
Apr 16/15 at 12:58 8 Answers 49 Views